Autor Wątek: Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla JST  (Przeczytany 1099 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla JST
« dnia: Luty 02, 2013, 08:40:24 pm »
Cel programu:1. Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 % w 2020 roku dla Polski oraz wzrost tego wskaźnika w latach następnych.
2. Propagowanie odnawialnych źródeł energii.
3. Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
Terminy i forma naboru wniosków:1. Terminy składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz.
2. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się wg kolejności złożenia kompletnego wniosku do czasu wyczerpania alokacji środków na program (o terminowości decyduje data wpływu wniosku do biura WFOŚiGW tzn. do Centrali Biura w Warszawie lub Wydziałów Zamiejscowych).
3. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku Fundusz powiadomi wnioskodawcę o stwierdzonych brakach uniemożliwiających jego rozpatrzenie wzywając wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie (nie dłużej niż 30 dni).
4. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
5. Fundusz powiadomi wnioskodawcę w terminie do 21 dni o podjęciu uchwały o dofinansowaniu realizacji zadania lub uchwale o odmowie przyznania dofinansowania (ważność uchwały o przyznaniu dofinansowania wygasa po upływie 4 m-cy od jej podjęcia).
6. Umowa o pożyczkę zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Strony. W celu wypłaty środków beneficjent zobowiązany jest do złożenia odpowiednio w Wydziale Zamiejscowym lub Centrali Biura rozliczenia raty pożyczki zgodnie
z terminem i na warunkach określonych w umowie pożyczki.
Forma dofinansowaniaPożyczka
Intensywność dofinansowana1. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych.
2. Fundusz udziela pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 80 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a dotacją rozwojową dla projektu. Środki WFOŚiGW w Warszawie mogą być przeznaczone na finansowanie wkładu własnego, rozumianego zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych programów, oraz pozostałych kosztów kwalifikowanych nie podlegających refundacji ze środków Unii Europejskiej.
3. W celu zapewnienia finansowania inwestycji Fundusz może udzielić pożyczki pomostowej przeznaczonej na okresowe sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, przeznaczonych do refundacji ze środków Unii Europejskiej, które podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty uzyskania refundacji przez beneficjenta. Okres spłaty pożyczki liczony jest od dnia
postawienia kwoty do dyspozycji pożyczkobiorcy do dnia dokonania spłaty.
BeneficjenciJednostki samorządu terytorialnego.
Rodzaje przedsięwzięćZakup i montaż kolektorów słonecznych.
dodatkowe informacje:http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!