Autor Wątek: WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OGRANICZENIA EMISJI PYŁOWYCH I GAZOWYCH W TRANSPORCIE  (Przeczytany 952 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Cel programu: Redukcja emisji do poziomu dopuszczalnych wskaźników dla danego terenu
Terminy i forma naboru wniosków: - Termin naboru: od dnia 01.02.2013 roku do wyczerpania alokacji
- Forma naboru: nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wniosek powinien zostać złożony w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe rozkompletowanie (zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami).
Beneficjenci Osoby prawne
Forma dofinansowania pożyczka
Intensywność dofinansowania - Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych
(z zastrzeżeniem, że intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem
przepisów pomocy publicznej w ramach, której udzielone będzie dofinansowanie).
- Łączne dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych
poziomów intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis.
Warunki dofinansowania W ramach programu dofinansowane mogą być:
- inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego,
- inwestycje realizowane w roku ogłoszenia programu jednakże do programu nie mogą
być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone,
- inwestycje, dla których wybór dostawców/wykonawców został/zostanie dokonany
zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaje przedsięwzięć Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegającej na ograniczeniu emisji pyłowych i gazowych w transporcie np.
- wymiana starego taboru na tabor z silnikami spełniającymi obowiązujące normy EURO w transporcie publicznym,
- zastosowanie najnowszych technologii w transporcie publicznym np. silniki elektryczne.
dodatkowe informacje http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!