Autor Wątek: RACJONALIZACJA ZUŻYCIA I POSZANOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  (Przeczytany 1210 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA I POSZANOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
« dnia: Luty 02, 2013, 04:42:08 pm »
Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.
Terminy i forma naboru wniosków: Termin naboru: od dnia 01.02.2013 roku do wyczerpania alokacji
Forma naboru: nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wniosek powinien zostać złożony w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe zdekompletowanie .
Beneficjenci: - Osoby prawne,
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Forma dofinansowania:
-dotacja
- pożyczka
Intensywność dofinansowania:
-  Dofinansowanie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych z możliwością pozyskania pożyczki na pozostałe koszty kwalifikowane, dofinansowanie udzielone łącznie w formie dotacji i pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych,
-  Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
-  Dofinansowanie w wysokości do 100.000 zł dla jednego beneficjenta nie mniej niż 5.000 zł (wnioski o dofinansowanie w kwocie poniżej 5.000 zł nie będą rozpatrywane),
-  Intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej w ramach, której udzielone będzie dofinansowanie. Łączne dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis.
Warunki dofinansowania W ramach programu dofinansowane mogą być:
- inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego,
 - inwestycje realizowane wyłącznie w/na nieruchomościach, w stosunku do których wnioskodawcy posiadają prawo do dysponowania,
- inwestycje realizowane przez podmioty, które posiadają prawo do dysponowania oświetleniem (drogowym, ulicznym, lub znajdującym się na placach, skwerach, parkingach itp.),
- inwestycje realizowane w roku ogłoszenia programu, jednakże do programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone,
- inwestycje, dla których wybór dostawców/wykonawców został/zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje nowobudowane.
Rodzaje przedsięwzięć Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej np.
- Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia;
dodatkowe informacje http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!