Autor Wątek: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ Z NISKIEJ EMISJI  (Przeczytany 1206 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ Z NISKIEJ EMISJI
« dnia: Luty 02, 2013, 06:20:53 pm »
Cel programu:Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi
Terminy i forma naboru wniosków: -Termin naboru: od dnia 01.04.2013 roku do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2013 roku
- Forma naboru: nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wniosek powinien zostać złożony w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe rozkompletowanie (zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami).
Beneficjenci -Osoby prawne,
- Osoby fizyczne,
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Forma dofinansowania - dotacja (dotyczy tylko osób fizycznych)
- pożyczka
Intensywność dofinansowania - Dla osób fizycznych dofinansowanie w formie dotacji do 45% kosztów
kwalifikowanych jednakże nie więcej niż 20.000,00 zł dla jednego beneficjenta,
- Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych
dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
- Intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem przepisów pomocy
publicznej w ramach, której udzielone będzie dofinansowanie. Łączne dofinansowanie
ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów
intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis.
Warunki dofinansowania W ramach programu dofinansowane mogą być:
- inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego,
- inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy posiadają prawo do dysponowania. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu właścicielowi. Do realizacji
zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości,
- inwestycje realizowane w roku ogłoszenia programu jednakże do programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone,
- inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym - posiadające wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub zgłoszenia,
- inwestycje, dla których wybór dostawców/wykonawców został/zostanie dokonany zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaje przedsięwzięć Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegającej na ograniczeniu niskiej emisji np.
- rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci,
- budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni,
- likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek). W przypadku zadań polegających na zastosowaniu źródła ciepła o wyższej sprawności realizowanych przez osoby fizyczne moc instalowanego pieca nie może przekroczyć 35 kW.
dodatkowe informacje http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!