Autor Wątek: Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym..  (Przeczytany 1152 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Tytuł programu: „Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie niskiej emisji”

Cel programu:Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz produkcja energii przy zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji.
Terminy i forma naboru wniosków: - Termin naboru: Od dnia 01.02.2013 roku do wyczerpania alokacji środków, nie później niż do dnia 30.09.2013 roku.
- Forma naboru: Nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wniosek powinien zostać złożony w formie
uniemożliwiającej jego przypadkowe rozkompletowanie (zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami).
Beneficjenci - Osoby prawne
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Forma dofinansowaniaPożyczka
Intensywność dofinansowania - Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych
(z zastrzeżeniem, że intensywność dofinansowania określona będzie z uwzględnieniem przepisów pomocy publicznej w ramach, której udzielonebędzie dofinansowanie),
-  Łączne dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów intensywności określonych rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis (w przypadku wnioskowania o dofinansowanie w ramach tej pomocy publicznej), rozporządzeniem w sprawie pomocy regionalnej (dotyczy wniosku w ramach pomocy regionalnej) lub rozporządzeniem w sprawie pomocy horyzontalnej (dotyczy wniosku w ramach pomocy horyzontalnej
Warunki dofinansowania - Dofinansowaniem objęte są zadania realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
- Zgłoszone do dofinansowania zadania nie mogą być zakończone.
- Inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których beneficjenci posiadają prawo do dysponowania.
- Inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym - posiadające wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub zgłoszenia.
- Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien dokonać wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t.).
Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia w ramach których modernizowane będą systemy cieplne o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, sieci ciepłownicze, budowane układy wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzane nowe technologie w zakładach przemysłowych, które wpłynął na ograniczenie emisji zanieczyszczeń
dodatkowe informacje http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Oszczędzaj Energię!