Autor Wątek: Usuwanie wyrobów zawierających azbest  (Przeczytany 1419 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
« dnia: Luty 02, 2013, 11:58:32 pm »
Cel programu:Wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest na terenie woj. podkarpackiego.
Warunki dofinansowania:1) Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, w tym ze środków NFOŚiGW do 50%, a minimalne zaangażowanie środków WFOŚiGW stanowi 35%.
2)  Kwota dofinansowania przedsięwzięcia nie może przekroczyć:
     - w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, iloczynu 680 zł i sumy odpadów azbestowych wyrażonej w Mg,
     - w przypadku zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest, iloczynu 340 zł i sumy odpadów azbestowych wyrażonej w Mg.
3)   Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od wielkości i ilości zgłoszeń oraz  udostępnionych środków przez NFOŚiGW.
4)   Zaleca się, aby określając ilość odpadów zawierających azbest planowanych do unieszkodliwienia przyjąć, że 1 m2 płyt azbestowo-cementowych waży 0,015 Mg.
5) Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
6)  Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne. Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego gmina jest członkiem lub powiatu, na terenie którego się znajduje.
7)  Przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.
8)  Dofinansowana jednostka samorządu terytorialnego jako beneficjent końcowy jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków udzielającego pomocy.
Beneficjenci: Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego.
Rodzaje przedsięwzięćPrzedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
dodatkowe informacje:http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/87-usuwanie-azbestu
Oszczędzaj Energię!