Autor Wątek: ZADANIA Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI - KREDYT  (Przeczytany 1200 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
ZADANIA Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI - KREDYT
« dnia: Luty 03, 2013, 11:00:34 pm »
NA REALIZACJĘ NA TERENIE WOJ. WIELKOPOLSKIEGO ZADAŃ Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI
Kredytobiorca:wszyscy ubiegający się z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego
Przedmiot kredytowania:- realizacje przedsięwzięć powodujących zmniejszenie:
a. zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, dostarczaną do budynków:
b. strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła/lokalnej sieci ciepłowniczej tj. sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła,
- wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła
- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne (w tym odnawialne).
w ramach realizowanych przedsięwzięć mogą być także sfinansowane:
- wymiana elementów budowlanych zawierających azbest na bezazbestowe (demontaż, transport i unieszkodliwianie)
- usuwanie materiałów azbestowych z budynków, np. płyty elewacyjne, materiały izolacyjne (demontaż, transport, unieszkodliwienie)
Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu:- zakup materiałów i urządzeń związanych z termomodernizacją budynków, roboty budowlano-montażowe związane z termomodernizacją budynków,
- demontaż, transport i unieszkodliwianie elementów i materiałów budowlanych zawierających azbest, wraz z kosztami wymiany na elementy i materiały bezazbestowe.
Kwota kredytu:- nie wyższa niż:
o 200.000 zł dla osób fizycznych,
o 1.000.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych wykonujących termomodernizacje budynków wielorodzinnych,
o 2.500.000 zł dla pozostałych Kredytobiorców oraz nie wyższa niż 80% kosztów realizowanej inwestycji (sumy „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu”
- oraz „Kosztów nie podlegających finansowaniu, ze środków kredytu lecz mogących stanowić udział własny kredytobiorcy”) lecz nie wyższa niż wysokość „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu”
Oprocentowanie:- Zmienna stawka oprocentowania, która stanowi sumę stawki bazowej, jaką jest WIBOR 3-miesięczny oraz stałej marży Banku określonej zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku,
- Fundusz zobowiązuje się dopłacać część odsetek od stawki bazowej, jaką jest WIBOR 3-miesięczny, wynoszącą 3,00 p.p. Fundusz udziela dopłat do odsetek przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy, liczony od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
-W pozostałym okresie kredytobiorca ponosi pełen koszt oprocentowania kredytu
dodatkowe informacjehttp://www.wfosgw.poznan.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow-udzielanych-przez-bos.html
Oszczędzaj Energię!