Autor Wątek: MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI - KREDYT  (Przeczytany 1070 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W CELU OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
Kredytobiorca:wszyscy ubiegający się z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego
Przedmiot kredytowania: a)modernizacja systemów grzewczych powodująca ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zakup i montaż:
- Kotłowni olejowych
- Kotłowni gazowych
- Kotłowni gazowo-olejowych
b) wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła (przyłączenie do sieci cieplnej)
c) modernizacja systemów grzewczych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w tym:
- zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła
- zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła
- zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą (w tym kominków zintegrowanych z wewnętrzną wodną lub powietrzną instalacją centralnego ogrzewania budynku, bez kosztów obudowy),
- zakup i instalacja kolektorów słonecznych.
Kredytowaniu podlegają wyłącznie inwestycje, dla których uzyskany zostanie wymierny efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji gazów i pyłów do środowiska
Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu:•zakup materiałów i urządzeń związanych z modernizacją źródła emisji, w tym:
- kotłów wraz z osprzętem,
- wkładów kominowych,
- pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją,
- centrali wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z instalacją poboru i oddawania powietrza,
- kotłów opalanych biomasą wraz z niezbędną instalacją,
- kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją,
- materiałów do wykonania przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła (przyłącza do cieci cieplnej) wraz z osprzętem,
• roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją źródła emisji wraz z oprzyrządowaniem, w tym montaż :
- urządzeń wraz z osprzętem,
- wkładów kominowych,
• wykonanie przyłącza gazu do kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową,
• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła wraz z niezbędną instalacją,
• wykonanie dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła,
• rozruch mechaniczny i technologiczny.
Kwota kredytu:• nie wyższa niż:
- 50.000 zł dla osób fizycznych,
- 500.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych wykonujących modernizację systemu grzewczego budynku wielorodzinnego,
- 2.000.000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego
• oraz nie wyższa niż 80% kosztów realizowanej inwestycji (sumy „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu” oraz „Kosztów nie podlegających finansowaniu, ze środków kredytu lecz mogących stanowić udział własny
kredytobiorcy”) lecz nie wyższa niż wysokość „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu”
Oprocentowanie:• Zmienna stawka oprocentowania, która stanowi sumę stawki bazowej, jaką jest WIBOR 3-miesięczny oraz stałej marży Banku określonej zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku,
• Fundusz udziela dopłat do odsetek w wysokości 3,00 p.p. przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy, liczony od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu. W pozostałym okresie kredytobiorca ponosi pełen koszt oprocentowania kredytu
dodatkowe informacje:http://www.wfosgw.poznan.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow-udzielanych-przez-bos.html
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2013, 11:06:39 pm wysłana przez energetyczny »
Oszczędzaj Energię!