Autor Wątek: INWESTYCJI W ZAKRESIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU - KREDYT  (Przeczytany 1208 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
INWESTYCJE W ZAKRESIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU
Kredytobiorca:przedsiębiorcy
Przedmiot kredytowania:inwestycje generujące wymierny efekt ekologiczny, w ramach następujących kategorii:
- zmiana technologii (zmiany procesu, zmiany urządzeń, maszyn, instalacji)
- modernizacja, lub automatyzacja technologii
- zmiana surowca (zastąpienie surowca, oczyszczanie surowca)
- zmiana produktu (zastąpienie produktu, zmiany w składzie produktu)
Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu:- zakup materiałów, maszyn i urządzeń związanych z uzyskaniem efektu ekologicznego lub energetycznego
- roboty budowlano-montażowe i instalacyjne związane z uzyskaniem efektu ekologicznego lub energetycznego
- rozruch mechaniczny i technologiczny
Kwota kredytu:-nie wyższa niż 5.000.000 zł oraz nie wyższa niż 80% kosztów realizowanej inwestycji (sumy „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu”
-oraz „Kosztów nie podlegających finansowaniu, ze środków kredytu lecz mogących stanowić udział własny kredytobiorcy”) lecz nie wyższa niż wysokość „Kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu”
Oprocentowanie- Zmienna stawka oprocentowania, która stanowi sumę stawki bazowej, jaką jest WIBOR 3-miesięczny oraz stałej marży Banku określonej zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku,
- Fundusz udziela dopłat do odsetek w wysokości 3,00 p.p. przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy, liczony od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu. W pozostałym okresie kredytobiorca ponosi pełen koszt oprocentowania kredytu
dodatkowe informacje:http://www.wfosgw.poznan.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow-udzielanych-przez-bos.html
Oszczędzaj Energię!