Autor Wątek: USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO  (Przeczytany 1694 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Beneficjenci:Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, które:
a)   przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;
b)   posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a przedsięwzięcie jest z nim zgodne.
2.   Jednostki samorządu terytorialnego:
a)   dokonują naboru wniosków od beneficjentów końcowych tj. m.in. od osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rolników, małych i średnich przedsiębiorców, zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
b)   przeprowadzają procedurę wyboru wykonawcy zadania zgodnie z Prawem zamówień publicznych lub dokonują wyboru zachowując zasadą uczciwej konkurencji.
W uzasadnionych przypadkach Gmina może uznać wybór dokonany w ww. procedurze przez beneficjenta końcowego (np. spółdzielnię mieszkaniową, która dokonała wyboru wykonawcy szerszego zakresu robót, niż tylko usuwanie wyrobów zawierających azbest, pod warunkiem że koszt prac azbestowych jest wyraźnie określony). Wykonawca/-y powinien/-nni posiadać decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest), a także zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.  Odpady należy deponować na składowiskach posiadających decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
Zaleca się zawieranie ryczałtowych umów na wykonanie robót, z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienie właściciela nieruchomości od realizacji zadania. Tym samym w celu uniknięcia nieporozumień wykonawca robót powinien przedstawić gminie wykaz nieruchomości z ceną realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną.
W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą na ceny jednostkowe i rozliczenie powykonawcze Fundusz może odmówić zwiększenia dotacji powyżej kwoty zawartej w umowie dotacji.
c)   dokonują płatności za wykonane prace lub pośredniczą w przekazaniu dofinansowania Beneficjentom końcowym, zapewniając zgodność pomocy publicznej z zasadami jej udzielania.
Konkurs:Konkurs dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.
Budżet:Budżet na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w 2013 r. wynosi 2,0 mln zł
dodatkowe informacje:http://www.wfosigw.opole.pl/node/186
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2013, 10:44:43 pm »
W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu chce przeznaczyć 1,7 mln zł na usuwanie wyrobów azbestowych. Władze spodziewają się, że zainteresowanie takim dofinansowaniem będzie większe niż w poprzednich latach.

WFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dotyczących dofinansowania przedsięwzięć związanych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można składać do 29 marca 2013 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

1 mln zł pochodzi z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 700 tys. ma zamiar przekazać opolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 15 proc. wartości zadania ma stanowić wkład własny beneficjenta lub dotacje ze środków pozostających w dyspozycji gmin. Inwestycje muszą być wykonane do 31 października 2013 r.

Do konkursu o dotacje mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły na swoim terenie inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i które mają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Natomiast osoby fizyczne nie mogą w przeciwieństwie do ubiegłych lat występować o dotację indywidualnie, tylko muszą to zrobić za pośrednictwem gminy. Napływało zbyt dużo wniosków - powiedział PAP prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Zbigniew Figas.

Wojewódzki Fundusz w Opolu już po raz czwarty ogłasza konkurs na dotacje przeznaczone na usuwanie azbestu. W 2012 r. spośród 71 gmin z woj. opolskiego możliwością skorzystania z programu zainteresowały się 24. Łącznie podpisano umowy na kwotę ponad 844 tys. zł. W tym roku prezes Figas spodziewa się większego zainteresowania.

Zgodnie z unijną dyrektywą Polska ma na usunięcie azbestu czas do 2032 r.

 źródło: budinfo.pl
Oszczędzaj Energię!