Autor Wątek: Inwestycje w zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych - KREDYT  (Przeczytany 1082 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Inwestycje w zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych.
Przedmiot kredytowania1. kompleksowa termomodernizacja budynków w zakresie określonym w audycie energetycznym, obejmująca:
    -wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych
    -wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z tynkiem i niezbędnymi obróbkami blacharskimi
    -modernizację przewodów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
    -modernizację źródła ciepła
    -modernizację sieci przesyłowych w granicach nieruchomości
    -modernizację instalacji centralnego ogrzewania
    -inne zmiany zalecone w audycie energetycznym (wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować optymalny wariant wskazany w audycie energetycznym)
2. termomorenowacja budynków ( fragmentaryczna termomodernizacja bez modernizacji źródła ciepła) w zakresie m.in.:
    -wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych
    -wykonania docieplenia ścian zewnętrznych wraz z tynkiem i niezbędnymi obróbkami blacharskimi
    -modernizacji przewodów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
    -modernizacji sieci przesyłowych w granicach nieruchomości
    -modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
Beneficjenci:Kredyt przeznaczony dla:
1. w zakresie kompleksowej termomodernizacji:
    -osób fizycznych
    -wspólnot mieszkaniowych
2. w zakresie termorenowacji (bez modernizacji źródła):
    -wszystkich podmiotów poza j.s.t., jednostkami budżetowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, kościołami, związkami wyznaniowymi, podmiotami prowadzącymi jednostki oświatowe o uprawnieniach publicznych;
Warunki kredytowania
    -kwota kredytu: nie wyższa niż 400.000 PLN i nie przekraczająca 70% kosztu całkowitego zadania
    -okres kredytowania: do 5 lat
    -okres karencji: do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji
    -okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy
    -okres wykorzystania kredytu: nie dłuższy niż okres realizacji zadania powiększony o 30 dni
    -oprocentowanie: zmienne w wysokości
        a)od (WIBOR 3M + 2,0 p.p.) x 0,50 w skali roku - dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
        b)od (WIBOR 3M + 2,0 p.p.) x 0,45 w skali roku - dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych
        c)od (WIBOR 3M + 2,0 p.p.) x 0,55 w skali roku - dla pozostałych kredytobiorców
    -prowizja:
        a)2,0% kwoty udzielonego kredytu, lecz nie mniej niż 100 PLN przy kredytach do 70.000 PLN
        b)1,0% kwoty udzielonego kredytu przy kredytach powyżej 70.000 PLN
dodatkowe informacje:http://www.bosbank.pl/?page=2105
Oszczędzaj Energię!