Autor Wątek: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej ...  (Przeczytany 1304 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
Cel programuZmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażaniaw latach 2012-2013. Wydatkowanie środków: do 30.06.2015 roku.
Forma dofinansowaniaPożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki.
Intensywność dofinansowaniaŁączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 50% kwoty możliwego dofinansowania.
Wysokość możliwego dofinansowania jest uzależniona od dokonanej przez Fundusz oceny planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania z uwzględnieniem jego aspektu społecznego i uregulowań wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej (gdy dotyczy)
Beneficjencijednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
Rodzaje przedsięwzięć1) Dofinansowanie może być udzielone na realizację kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, oświaty, nauki, kultury fizycznej i sportu, kultury, publicznej: opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, na cele porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, internaty, a także w budynkach wchodzących w skład zasobów komunalnych jednostki samorządu terytorialnego.
2) Przez kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej należy rozumieć prowadzone według standardów efektywności energetycznej i ekonomicznej działania wskazane w dołączonym do wniosku audycie energetycznym budynku jako optymalny wariant przedsięwzięcia. Zakres kompleksowej termomodernizacji obejmuje:
a) przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą lub modernizacją energochłonnych i nie ekologicznych źródeł ciepła, również w skojarzeniu z technologiami odnawialnych źródeł energii,
b) docieplenie obiektu,
c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
oraz dodatkowo mogą być uwzględnione:
a) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
b) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
Uwaga: Program nie przewiduje do objęcia pomocą zadań związanych z modernizacją istniejących źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi.
dodatkowe informacje: http://wfosigw.lodz.pl/programy_priorytetowe.php
Oszczędzaj Energię!