Autor Wątek: Stop smogowi - małopolska - dofinansowanie  (Przeczytany 1419 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Stop smogowi - małopolska - dofinansowanie
« dnia: Luty 24, 2015, 04:38:11 pm »
Jakość powietrza, którym oddychamy to priorytetowa kwestia dla mieszkańców całego regionu. Kraków czy Zakopane spowite chmurą pyłu zawieszonego to nie tylko brzydka panorama – to przede wszystkim ogromne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Małopolski.
Zdając sobie sprawę jak dużym wydatkiem może być samodzielna wymiana pieca węglowego na inne źródło energii krakowski Fundusz co roku przeznacza coraz większe kwoty na pomoc mieszkańcom województwa w tej kwestii.
W tym roku zapraszamy do skorzystania z szeregu rozwiązań, których efektem będzie obniżenie pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5) czy benzo(a)pirenu w powietrzu.

 
Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na:
 
1. Wymianę pieców/kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła m.in. na kotły gazowe, olejowe, elektryczne, czy podłączenie do sieci ciepłowniczej (moc budowanych kotłowni musi wynosić minimum 40 kW).
 
Wsparcie finansowe dla instytucji udzielane jest w formie dotacji lub w formie pożyczki preferencyjnej, oprocentowanej 3,6% w skali roku z możliwością umorzenia do 40%.
 
Dla osób fizycznych realizujących zadania w zakresie wymiany kotłów grzewczych węglowych na gazowe lub olejowe o mocy do 40 kW udzielana jest dotacja do spłaty kapitału kredytów bankowych w bankach wybranych przez Fundusz.
 
2. Zadania związane z odnawialnymi źródłami energii m.in. na:
- zakup i instalację kolektorów słonecznych dla których minimalna moc wynosi 10 kW,
- zakup i instalację pomp ciepła o minimalnej mocy wynoszącej 40 kW,
- budowę elektrowni wiatrowych powyżej 40 kW,
- podłączenie do sieci geotermalnej o mocy węzła powyżej 40 kW,
- zakup i montaż instalacji do wytwarzania biopaliw itp.
 
Wsparcie finansowe dla instytucji udzielane jest w formie dotacji lub w formie pożyczki preferencyjnej, oprocentowanej 3,6% w skali roku z możliwością umorzenia do 40% (z wyjątkiem zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych, związanych ze sprzedażą (komercyjną) energii elektrycznej do sieci - wówczas przysługuje umorzenie do 20% wykorzystanej pożyczki).
 
Dla osób fizycznych realizujących zadania w zakresie:
- zakupu i instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10 kW,
- zakupu i instalacji kolektorów słonecznych o mocy do 10 kW,
- zakupu i instalacji pomp ciepła o mocy do 40 kW
udzielana jest dotacja do spłaty kapitału kredytów bankowych w bankach wybranych przez Fundusz.
       
Oprócz statutowego wsparcia działań związanych z ochroną powietrza Wojewódzki Fundusz realizuje 2 programy:
 
1. Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach  „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego”.     
2. Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
 
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach  „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego”.
 
Czas trwania programu przewidziany jest na lata 2012-2017. Program skierowany jest do gmin województwa małopolskiego, które posiadają aktualny gminny program ochrony powietrza wpisujący się w Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2014 oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, a jego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.
 
Program obejmuje następujące inwestycje:
- demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
- montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników,
- montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników,
- montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i  c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników,
- montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.
 
Gmina ubiegająca się o środki w ramach programu może otrzymać dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.
 
Gminy, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach Programu to:
Gmina Miejska Kraków, Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Wadowice, Gmina Andrychów, Gmina Wieprz, Gmina Chełmek, Gmina Libiąż, Gmina Miasto Jordanów
 
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (kontynuacja Programu Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz w 2013 r.)
 
Program wdrażany jest w latach 2014 – 2020, realizowany jest wspólnie przez Wojewódzkie Fundusze i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem Programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.
 
Beneficjentami są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizacje albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków ww. Programu. Beneficjentami wskazanymi przez WFOŚiGW w Krakowie są: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne. Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta.
 
Kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji.
 
Przedsięwzięcia w ramach pierwszej części realizowane będą w 6 miastach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń tj. Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Gorlice , Skawina , Miechów.
 
W wyniku realizacji ww. przedsięwzięć zlikwidowanych zostanie 6 185 szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, które zastąpione zostaną przez 1 264 szt. niewęglowych źródeł ciepła i 60 szt. źródeł węglowych o sprawności nie mniejszej niż 80%. Efektem ekologicznym zadania będzie:
- redukcja emisji pyłu PM 10 o ok. 123,763 Mg/rok,
- redukcja emisji pyłu PM 2,5 o ok. 123,458 Mg/rok,
- redukcja emisji CO2 o ok. 20.981,903 Mg/rok.
 
Przedsięwzięcia zgłoszone w ramach drugiej części Programu KAWKA realizowane będą
w 5 miastach tj. Kraków, Oświęcim, Wadowice, Andrychów, Miechów.
 
W wyniku realizacji ww. przedsięwzięć zlikwidowanych zostanie 7 632 szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, które zastąpione zostaną przez 1 065 szt. niewęglowych źródeł ciepła i 16 szt. źródeł węglowych o sprawności nie mniejszej niż 80%. Efektem ekologicznym zadania będzie:
- redukcja emisji pyłu PM 10 o ok. 142,70 Mg/rok,
- redukcja emisji pyłu PM 2,5 o ok. 134,99 Mg/rok,                                           
- redukcja emisji CO2 o ok. 20.767,07 Mg/rok.

źródło: WFOŚiGW Kraków
Oszczędzaj Energię!