Autor Wątek: UE-Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania oze małopolskie  (Przeczytany 1437 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Nazwa:Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosku o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektów.
Dofinansowanie:10 074 461,36 PLN
Rodzaje przedsięwzięć:w ramach Działania 7.2 realizowane będą projekty na obszarach wiejskich, miejsko wiejskich oraz miejskich dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii - rozwoju infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, w tym:
1/budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych,
2/wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa,
3/pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.),
4/budowa elektrowni wiatrowych,
5/budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystania biomasy,
6/budowa instalacji odzyskującej biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

Wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych powyżej możliwe jest również wykonanie zadań związanych z:
a) przekształceniem istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska np. wymiana urządzeń ciepłowniczych;
b) modernizacji źródeł ciepła w celu poprawy sprawności energetycznej,
c) podnoszenie sprawności wytwarzania energii,
d) działania na rzecz racjonalnego i oszczędnego zużycia energii poprzez zmniejszenie strat energii w tym termomodernizacja;
o ile zadania wymienione powyżej w lit. a) – d) są funkcjonalnie powiązane z inwestycjami w odnawialne źródła energii tzn. dotyczyć tego samego obiektu/ budynku lub funkcjonować w ramach wspólnego systemu/ instalacji (np. instalacji grzewczej).

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ramach Działania 7.2 mogą być realizowane wyłącznie, gdy będą stanowiły element szerszego projektu.
Beneficjenci:
1/Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2/Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
3/ Administracja rządowa,
4/Parki narodowe i krajobrazowe,
5/Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
6/Jednostki naukowe,
7/Szkoły wyższe,
8/Organizacje pozarządowe,
9/Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
10/Przedsiębiorcy.
Poziom dofinansowania:Minimalna kwota wsparcia dla projektu w ramach Działania wynosi 200 000 PLN, maksymalna kwota wsparcia projektu 5 000 000 PLN.
Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych projektu.
Poziom dofinansowania projektów w przypadku projektów objętych pomocą publiczną określony jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednocześnie w przypadku przedsiębiorstw maksymalne dofinansowanie wyniesie 50 % dla dużych, 60 % dla średnich, 70 % dla małych i mikro-przedsiębiorstw.
dodatkowe informacje:http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayApplication.aspx?List=03a5dd6c-b6d3-4ff0-a174-8ebebfc313c6&ID=60&Source=http%3a%2f%2fwww.fundusze.malopolska.pl%2fmrpo%2fSitePages%2fListApplications.aspx
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: UE-Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania oze małopolskie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2013, 09:28:41 am »
Szkolenie dla wnioskodawców MRPO - Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106

Termin szkolenia: 18.02.2013

Organizator: Departament Funduszy Europejskich UMWM

Telefon kontaktowy: (12) 29 90 745

E-mail:szkoleniafem@umwm.pl

dodatkowe informacje: http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayTraining.aspx?List=94ebf5c9%2D575a%2D4921%2Dacae%2D0c900f964a72&ID=120
Oszczędzaj Energię!