Autor Wątek: konkurs PARP "Zarządzanie Efektywnością Energetyczną Przedsiębiorstw"  (Przeczytany 1415 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.
 
Wnioski w konkursie „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” należy składać w terminie od dnia 25 czerwca do dnia 22 lipca 2013 r. w siedzibie PARP lub przez ePUAP.
O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

- posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656);
- posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny;
- zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców;
- posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu;
- w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych; przedsiębiorstw oraz spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej, a także zobowiąże się:
- że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
- do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
- do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

Łączny budżet konkursu na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” wynosi 4.280.000 zł, przy czym jeden beneficjent może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia, w którym może wnioskować o udzielenie mu wsparcia w maksymalnej wysokości 500 tys. zł.
dodatkowe informacje: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33769

źródło:gram w zielone
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2013, 02:47:19 pm wysłana przez energetyczny »
Oszczędzaj Energię!