Autor Wątek: Studia podyplomowe "Architektura i Budownictwo Zrównoważone" Politechnika Krak.  (Przeczytany 1714 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl


Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC ogłasza nabór na studia podyplomowe „Architektura i Budownictwo Zrównoważone”.


Hasło rozwoju zrównoważonego  staje się aktualnie wytyczną  wszelkich działań inwestycyjnych związanych z kształtowaniem środowiska zurbanizowanego. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom pragniemy stworzyć możliwość uzyskania wiedzy zainteresowanym absolwentom studiów wyższych poprzez ofertę studiów interdyscyplinarnych w tym zakresie.
Absolwent Studiów Podyplomowych „Architektura i Budownictwo Zrównoważone”  będzie specjalistą o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie ekologicznego (energooszczędnego, pasywnego, zero-energetycznego, plus-energetycznego) budownictwa i zrównoważonego rozwoju zurbanizowanego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień  związanych z oszczędnością  energii i  jej pozyskiwaniem ze źródeł odnawialnych.
Zaostrzające się przepisy Prawa Budowlanego względem energochłonności budynków, skutkują rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu budownictwa energooszczędnego. Studium umożliwi uzyskanie teoretycznego i praktycznego przygotowania  z tej  dziedziny oraz zapoznanie się z najnowszymi badaniami, technologiami oraz metodami projektowania architektoniczno – budowlanego, uwzględniającymi efektywność energetyczną i aspekty ekologiczne budynków i ich zespołów. Absolwent Studium zdobędzie ponadto umiejętność efektywnej prezentacji wiedzy i uczestnictwa w dyskusji dotyczącej problematyki zrównoważonego środowiska.
Absolwenci Studiów, w tym również  absolwenci, którzy ukończyli studia magisterskie (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) oraz nie posiadają uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej,  zdobędą wiedzę pozwalającą na sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i dokument upoważniający do uzyskania uprawnień w tym zakresie.   

Grupa docelowa słuchaczy:

Absolwenci studiów  wyższych zainteresowani architekturą, budownictwem i rozwojem zrównoważonym, w szczególności :
-   osoby zainteresowane budownictwem ekologicznym i  energooszczędnym, oceną energetyczną i ekologiczną budynków i ich zespołów,
-    osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
-    specjaliści - pracownicy administracji samorządowej i państwowej związani z budownictwem i planowaniem przestrzennym

 http://riad.pk.edu.pl/~a-41/studia/

Kontakt:
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
Instytut Projektowania Budowlanego – A4
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Tel:  +48502600411
Email:  aibz@pk.edu.pl
Oszczędzaj Energię!