Autor Wątek: Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP -bezpłatnie  (Przeczytany 1099 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE  I INDYWIDUALNE DORADZTWO Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNE SZKOLENIA I INDYWIDUALNE DORADZTWO Z EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
(Projekt w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis)

dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z terenu całej Polski oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.


Z jednej firmy może uczestniczyć 1 osoba.


Miejsce szkolenia


Ostatnie szkolenia w Krakowie:

9, 10, 20, 21, 22 kwiecień, 6, 7, 8, 11, 12 maj 2015 r.
Miejsce szkolenia: ul. Kalwaryjska 69, godz. szkolenia. 9.00-16.00


Wsparcie obejmuje: 10-dniowe szkolenie (tj. 80h) prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, indywidualne doradztwo, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie.

Þ    Szkolenia o charakterze wykładowo – warsztatowym mają na celu zapoznanie uczestników z możliwością poprawy efektywności energetycznej w ich przedsiębiorstwach. Obejmują m.in. tematykę zarządzania kosztami energii, zasad przeprowadzania audytu energetycznego, systemu zarządzania energią ISO 50001, ekoinnowacji, odnawialnych źródeł energii.

Þ    W ramach bezpłatnego komponentu doradczego doradcy udzielą wsparcia przy opracowaniu planu rozwiązań wdrożenia proekologicznych w zakresie efektywności energetycznej dla każdej firmy uczestniczącej w projekcie, mającego na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych – wzrost efektywności wykorzystania zasobów  oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

Główne korzyści dla uczestników:


·        Zdobycie umiejętności w zakresie opracowania i wprowadzenia systemów efektywnego zarządzania energią, mających na celu poprawę efektywności użytkowania energii.

·        Poznanie zasad przeprowadzania audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – ZGODNIE Z NOWĄ METODOLOGIĄ i innych działań mających na celu poprawę efektywności  energetycznej oraz mających na celu promocję czystej energii.

·        Zdobycie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii, z zakresu rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie oraz źródeł ich finansowania.

·        Znajomość przepisów związanych z efektywnością energetyczną budynków, oraz efektywnością energetyczną instalacji, urządzeń

·        Umiejętność odczytania informacji zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej, przekazania i wytłumaczenia klientowi (np. mieszkańcowi budynku, przyszłemu najemcy) zawartych tam danych

·        Umiejętność odczytania informacji zawartych w audycie energetycznym pod kątem ekonomicznym i technicznym

·        Umiejętność przygotowania danych w celu zlecenia wykonania audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego

·        Wiedza na temat podstawowych informacji z fizyki budowli – obliczanie współczynników przenikania ciepła oraz bilansu cieplnego

·        Umiejętność samodzielnego wykonania „szybkich” obliczeń audytorskich np. doboru grubości izolacji, wyznaczenia SPBT

·        Znajomość podstawowych zasad sporządzania audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej

·        Znajomość zasad optymalizacji oświetlenia

·        Znajomość zasad ograniczania strat w instalacjach centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowywania ciepłej wody użytkowej

·        Znajomość różnych źródeł energii odnawialnej np. energia słoneczna, geotermalna (pompy ciepła)

·        Znajomość podstaw sporządzania audytu efektywności energetycznej

·        Znajomość zasad wyznaczania oszczędności energii związanej z wymianą urządzeń AGD, napędów, silników elektrycznych, urządzeń IT (komputery, drukarki)

·        Znajomość zagadnień normy ISO 50001  możliwość samodzielnego wdrożenia w prostej organizacji systemu zarządzania energią

·        Znajomość zasad związanych z przygotowywaniem wniosków do instytucji pomocowych np. WFOŚ, NFOŚiGW, RPO, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, Fundusze Norweskie

Ramowy program szkolenia  pt.  „Poprawa efektywności energetycznej Twojej firmy” zostanie dostosowany do potrzeb każdej grupy szkoleniowej, na podstawie wyników analizy potrzeb szkoleniowych:1. Podstawy prawne - dyrektywy, rozporządzenia UE, krajowe akty prawne oraz inne przepisy dot. polityki energetycznej
2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła
3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
5. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
6. Metodyka obliczeń
7. Podstawy i zasady audytu energetycznego
8. Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym. Systemy zarządzania energią wg ISO 50001
9. Optymalizacja wykorzystania energii w poszczególnych obszarach: oświetlenie, sprężone powietrze, ogrzewanie, chłodzenie, maszyny i urządzenia, klimatyzacja, wentylacja, ciepło technologiczne
10. Warsztaty z w/w zakresów
11. Odnawialne źródła energii i ekoinnowacje
12. Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej
13. Źródła finansowania rozwiązań proekologicznych dot. efektywności energetycznej
14. Opracowanie audytu efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia we własnym przedsiębiorstwie/audytu systemu zarządzania środowiskowego –ćwiczenia-warsztaty

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Krakowie:

Tel. 12 653 20 13

Email: sekretariat@czj-infox.pl

Pozdrawiam,

Bernadeta Jękot

 
Centrum Zarządzania Jakością

INFOX Sp. z o.o.

30 504 Kraków ul. Kalwaryjska 69

tel. (12) 653 20 13, 295 08 00

fax. (12) 653 20 13 wew. 108

www.czj-infox.pl  sekretariat@czj-infox.pl

 
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2015, 06:29:08 pm wysłana przez energetyczny »
Oszczędzaj Energię!