Autor Wątek: Ekoenergia energią przedsiębiorstw - woj. zachodniopomorskie  (Przeczytany 1520 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
INTACTO Grzegorz Anyszko zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH w ramach projektu „Ekoenergia energią przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,  Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Szkolenia skierowane są do mikro i małych przedsiębiorstw i ich pracowników z woj. zachodniopomorskiego działających w branży budowlanej, inżynieryjnej, OZE, turystycznej, ICT.

Zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

1 Szkolenie przygotowujące do egzaminu dotyczącego uprawnień do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków
Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających sie o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową. (Dz. U. z 2009 r., Nr 17, poz. 104 ).
Po ukończeniu szkolenia zapewniamy bezpłatny udział w egzaminie państwowym dla osób z wyższym wykształceniem

2 Charakterystyka energetyczna budynków:
Podstawy prawne, ocena stanu ochrony cieplnej budynku, ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, ocena systemu wentylacji i klimatyzacji, ocena instalacji oświetleniowej
w budynku, metodyka obliczeń oraz opracowywania świadectw.

3 Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych:
Uwarunkowania prawne, kierunki rozwoju w energetyce, korzyści płynące z wykorzystania źródeł odnawialnych, omówienie poszczególnych rodzajów OZE: wodna, słoneczna, wiatrowa, z biomasy, z biogazów, geotermalna.

4 Wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii w przemyśle:
Uwarunkowania prawne, realne możliwości zastosowania OZE w przemyśle: energia wiatrowa, biogazownie, biopaliwa, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, efekt cieplarniany.

5 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2011:
Omówienie terminologii i wymagań normy ISO 50001, wdrażanie zarządzania energią, dokumentacja wymagana normą ISO 50001, korzyści dla organizacji z wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001:2011, rodzaje auditów i rola auditorów w systemie zarządzania energią, etapy auditu, wybór auditorów, niezgodności, sprawozdanie z auditu.

6 Poprawa efektywności energetycznej budynków, termomodernizacja:
Elementy zarządzania energią, poprawa efektywności energetycznej i jej wpływ na koszty eksploatacji budynku, standardy izolacji i materiały izolacyjne, programy racjonalizacji zużycia energii i termomodernizacji budynków.

Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering.
Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją rekrutacyjną dostępne są na stronie: www.eko-firma.eu
Biuro Projektu
Ul. Monte Casino 24, III piętro
70-46t Szczecin
mail: biuro@eko-firma.eu
Koordynator projektu: Grzegorz Anyszko 504 213 315Oszczędzaj Energię!