Autor Wątek: Żółte Certfikaty  (Przeczytany 3787 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Żółte Certfikaty
« dnia: Listopad 01, 2012, 12:02:35 am »
Ze strony gramwzielone.pl :

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tylko do końca tego roku operatorzy instalacji kogeneracyjnych będą mogli korzystać ze wsparcia żółtymi certyfikatami.

W obliczu wygaśnięcia systemu certyfikatów kogeneracyjnych, które zwiększają obecnie przychód m.in. operatorów biogazowni, Ministerstwo Gospodarki rozważa wydłużenie okresu wsparcia, ale tylko do roku 2020. Tego rodzaju rozwiązanie ma się znaleźć w przygotowywanej przez resort nowej wersji Prawa Energetycznego.

Jak zauważa "Parkiet", taka perspektywa czasowa nie zadawala przedstawicieli branży, która eksploatuje instalacje kogeneracyjne lub planuje ich budowę.Ze wsparcia w postaci certyfikatów kogeneracyjnych korzystają m.in. operatorzy biogazowni, którzy - w przypadku instalacji o mocy do 1 MWe - mogą otrzymywać za każdą wyprodukowaną megawatogodzinę energii żółty certyfikat, którego tegoroczna wartość wyznaczana przez opłatę zastępczą to 128,8 zł/MWh, a zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki w przyszłym roku ma to być 149,3 zł/MWh.

Żółte certyfikaty obok zielonych certyfikatów (286.74 zł/MWh) za sprzedaż zielonej energii oraz dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej (ok. 200 zł/MWh) to źródła przychodów operatów biogazowni sprzedających do sieci energię elektryczną. W przypadku większych biogazowni, o mocy powyżej 1 MWe, ich operatorzy zamiast żółtego certyfikatu mogą ubiegać się o certyfikaty fioletowe, których wartość jest jednak mniejsza (60 zł/MWh w 2012 r.)

Krótki okres wsparcia certyfikatami kogeneracyjnymi może wstrzymać także realizację nowych elektrociepłowni gazowych. Podkreśla to na łamach "Parkietu" Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji w firmie Fortum, która rozważa budowę elektrociepłowni gazowej we Wrocławiu.
"
Jakie mają Państwo doświadczenie przy Żółtych Certyfikatach? Zapraszam do dyskusji!
Oszczędzaj Energię!

Aud

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 57
  • Zobacz profil
Odp: Żółte Certfikaty
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2013, 09:13:15 am »
Rada Ministrów przyjęła dziś przepisy, które umożliwiają przedłużenie do końca marca 2015 r. systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji, z wyłączeniem jednostek opalanych metanem lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy, wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.

"Do końca marca 2015 r. ma być przedłużony system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji (produkcja energii i ciepła w jednym procesie), z wyłączeniem jednostek opalanych metanem (uwalnianym przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla kamiennego) lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy" - głosi komunikat.

CIT argumentuje, że wysokosprawna kogeneracja, jako jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej, przyczynia się do: ograniczenia emisji dwutlenku węgla, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. "Proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Wysokosprawna kogeneracja zapewnia oszczędność energii pierwotnej o ponad 10 proc. w porównaniu z wytwarzaniem energii i ciepła w systemach rozdzielonych" - podkreślono w komunikacie.

Od 1 lipca 2007 r. funkcjonuje w Polsce system wsparcia kogeneracji, stanowiący implementację dyrektywy 2004/8/WE. Zawiera on uprawnienie do uzyskania świadectwa pochodzenia za energię wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, łączące się z obowiązkiem zakupu i przedstawienia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia określonej ilości świadectw przez podmioty sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym. Zgodnie z obowiązującym prawem, system ten będzie funkcjonował do 31 marca 2013 r., a dla jednostek opalanych metanem lub gazem uzyskanym z biomasy do – 31 marca 2019 r.

CIR podało także, że w Polsce istnieją trzy rodzaje świadectw pochodzenia (poświadczające wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji): 1) za energię wytworzoną w instalacjach opalanych paliwami gazowymi lub w jednostkach o mocy poniżej 1 MW (żółte certyfikaty); 2) za energię uzyskiwaną z jednostek kogeneracji opalanych metanem lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy (fioletowe certyfikaty; 3) za energię wytworzoną w pozostałych źródłach kogeneracyjnych (czerwone certyfikaty). Dla każdego rodzaju świadectwa ustalono odrębny obowiązek zakupu oraz odmienny poziom opłaty zastępczej.

"Z projektu wynika, że przedłużenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w technologii wysokosprawnej kogeneracji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności tych podmiotów na rynku" - czytamy w materiale.

CIR przypomina, że w latach 2013-2020 wejdą w życie nowe zasady przydziału uprawnień do emisji CO2 dla instalacji objętych Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS). Oznacza to, że w 2013 r. polskie ciepłownie i elektrociepłownie będą musiały kupować ok. 60 proc. pozwoleń na emisję CO2. W kolejnych latach udział ten będzie wzrastał. "Wpłynie to znacząco na wzrost kosztów wytwarzania ciepła (nawet o 25 proc. w 2013 r.) i w konsekwencji na jego cenę. Aby uniknąć znacznego wzrostu cen ciepła uzasadnione jest utrzymanie wsparcia dla źródeł kogeneracyjnych" - konkluduje biuro prasowe.

 ISBnews


energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Żółte Certfikaty
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 29, 2013, 08:05:36 am »
 Zgodnie z projektem ustawy o OZE żółte i czerwone certyfikaty wydane po 1 stycznia 2013 roku, a przed dniem wejścia w życie ustawy mają utracić ważność w tym sensie, że nie można byłoby ich wykorzystać na potrzeby wykonania obowiązku umorzenia - mówi Piotr Ciołkowski, radca prawny, starszy prawnik w Departamencie Energetyki
- Zgodnie z projektem ustawy o OZE żółte i czerwone certyfikaty wydane po 1 stycznia 2013 roku, a przed dniem wejścia w życie ustawy mają utracić ważność w tym sensie, że nie można byłoby ich wykorzystać na potrzeby wykonania obowiązku umorzenia. Założenie zatem jest takie, że niejako system żółtych i czerwonych certyfikatów ma wystartować od nowa, gdy znowu powstanie obowiązek umarzania tych świadectw pochodzenia energii. Obecnie tego obowiązku nie ma, bo system wygasł, ale URE nadal ma obowiązek wydawania żółtych i czerwonych certyfikatów na wniosek przedsiębiorstw.

Przy tym w proponowanym rozwiązaniu jest luka. Projektodawca zapisał, że mają stracić ważność przedmiotowe certyfikaty wydane po 1 stycznia 2013 roku, ale zapomniał się odnieść do certyfikatów wydanych wcześniej, a nie umorzonych. Na rynku jest jeszcze istotny wolumen takich świadectw pochodzenia energii.

Jeśli już, to należałoby pana zdaniem unieważnić wszystkie żółte i czerwone certyfikaty wydane, a nie umorzone przed dniem wejścia w życie ustawy o OZE?

- Nie dokonując arbitralnej oceny, bo w grę wchodzą tu różne sprzeczne interesy przedsiębiorstw, mogę stwierdzić, że z dużą dozą prawdopodobieństwa intencją projektodawcy było w istocie to, żeby wszystkie żółte i czerwone certyfikaty wydane, a nie umorzone przed dniem wejścia w życie ustawy o OZE straciły ważność, aby uniknąć nadpodaży świadectw na rynku. Wydaje mi się, że po prostu ze względu na pośpiech ta intencja nie znalazła odzwierciedlenia w projekcie ustawy o OZE.

Utrata ważności certyfikatów, o których mówimy w zakładanym okresie, ma znaczenie z punktu widzenia notyfikowanego projektu ustawy przywracającego system wsparcia kogeneracji?

- Faktem jest, że od kwietnia br. jest w notyfikacji projekt ustawy mającej przywrócić wygasły już system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji gazowej i węglowej na lata 2013 -2014. Postępowanie nadal toczy się przed Komisją Europejską, nie wiadomo kiedy będzie decyzja i o jakiej treści. Zakładając, że byłaby to decyzja pozytywna i podjęta nawet w najbliższych dniach to i tak można zapomnieć o 2013 roku, bo ustawa nie zdążyłaby wejść w życie w tym roku. To istotne, bo obowiązek umarzania liczy się w stosunku do energii sprzedanej w danym roku i trudno sobie wyobrazić nałożenie tego obowiązku z mocą wsteczną. Tak więc w przypadku ustawy przywracającej system żółtych i czerwonych certyfikatów gra toczy się już de facto tylko o 2014 rok.

Jeśli, to na jaki okres projekt ustawy o OZE zakłada przywrócenie systemu wsparcia kogeneracji?

- W projekcie ustawy o OZE są wskazane wysokości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji. W zakresie świadectw żółtych został on określony na 3,9 proc. dla roku 2014 i 4,9 proc. dla roku 2015, a dla świadectw czerwonych na 23,2 proc. zarówno dla roku 2014 jak i 2015. Zatem, jeśli chodzi o przyszły rok, to projekt ustawy opiera się na milczącym założeniu, że system zostanie przywrócony na mocy notyfikowanej już ustawy. Natomiast w przypadku 2015 roku sytuacja jest już niejasna, bowiem notyfikowany projekt ustawy nie przewiduje istnienia systemu wsparcia kogeneracji w 2015 roku, a z kolei projekt ustawy o OZE nie uzależnia stosowania systemu wsparcia kogeneracji w roku 2015 od zgody KE (w przeciwieństwie do takiego wyraźnego zapisu w zakresie wsparcia dla OZE). Zatem jeśli nawet KE zatwierdzi wsparcie na lata 2013-2014 to i tak, aby móc bezpiecznie stosować przepis z ustawy o OZE o obowiązku umorzenia świadectw za 2015 rok trzeba by się było znowu starać o zatwierdzenia wsparcia przez Komisję w drodze kolejnej notyfikacji.

źródło: wnp.pl
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Żółte Certfikaty
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 01, 2014, 07:21:27 pm »
W piątek, 24 stycznia, Sejm przegłosował nowelizację prawa energetycznego, przywracającą system wsparcia dla tzw. wysokosprawnej kogeneracji, czyli m.in. żółte certyfikaty, z których korzystały biogazownie. Co więcej, przyjęta przez Sejm nowelizacja wydłuża ów system aż do 2018 r. (wcześniej była mowa o 2015 r.). Dzięki temu wiele biogazowni rolniczych w Polsce zamiast strat zacznie znów przynosić zyski.
 
Sejm głosował w tej sprawie bardzo jednomyślnie. Za przyjęciem projektu nowelizacji prawa energetycznego, która umożliwi wznowienie systemu żółtych i czerwonych certyfikatów, głosowało aż 447 posłów (nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu). Dla właścicieli biogazowni rolniczych to bardzo dobra i ważna informacja, bo dzięki przywróceniu tego systemu, przy obecnych cenach przysługujących im także zielonych certyfikatów, mogą znów zacząć zarabiać.

Wsparcie w postaci czerwonych i żółtych certyfikatów wygasło z końcem 2012 r. Miało zostać przedłużone na kolejne lata, ale rząd spóźnił się z decyzjami w tej sprawie. Na domiar złego okazało się, że może być do tego potrzebna zgoda Komisji Europejskiej. Rząd więc o nią wystąpił, ale Komisja zwlekała z jej wydaniem całymi miesiącami. Ostatecznie poinformowała, że chce zająć się oceną zgodności z prawem unijnym całego polskiego systemu wsparcia dla kogeneracji, bo jej zdaniem może być to tzw. niedozwolona pomoc publiczna. To zaś potrwa kolejne miesiące. Dlatego rządząca koalicja PO-PSL zdecydowała, że – nie czekając na akceptację Brukseli – wprowadzi przepisy pozwalające na przywrócenie wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. Rząd założył bowiem, że nie jest ono sprzeczne z prawem unijnym. Efektem tej decyzji było piątkowe głosowanie w Sejmie.

Właściciele biogazowni rolniczych mają powody do radości i mogą odetchnąć. Brak żółtych certyfikatów walnie przyczynił się do obecnego kryzysu polskiej branży biogazowej. Owe papiery przyznawano m.in. instalacjom energetycznym, które produkowały energię z gazu, stosując wysokosprawną kogenerację (czyli jednoczesną produkcję prądu i ciepła). Zaliczano do nich także biogazownie rolnicze. Było to dla nich bardzo istotne wsparcie, bo ze sprzedaży żółtych certyfikatów mogły uzyskiwać w zeszłym roku 129 zł za każdą 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Taka kwota znacząco wpływała na dochodowość biogazowni. Wygaszenie żółtych certyfikatów było jedną z głównych przyczyn kryzysu, w jakim pogrążyła się w zeszłym roku branża biogazowa w Polsce. Kryzysu, przez który mnóstwo inwestycji w tej branży zostało wstrzymanych, a istniejące biogazownie zaczęły przynosić straty tak dotkliwe, że wiele z nich stanęło na krawędzi bankructwa.

Co stanie się, gdy Komisja Europejska uzna żółte i czerwone za niedozwoloną pomoc publiczną? KE może nawet zażądać jej zwrotu od firm, które z tego korzystały. Ale wtedy nasze państwo będzie musiało wypłacić im odszkodowania, rekompensujące ten zwrot. Innymi słowy, to państwo bierze na siebie ryzyko związane z tą decyzją, a nie firmy, które będą korzystać z żółtych czy czerwonych certyfikatów.

Jacek Krzemiński, chronmyklimat.pl
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: Żółte Certfikaty
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 16, 2014, 02:12:27 pm »
Urząd Regulacji Energetyki podał wartości jednostkowych opłat zastępczych kształtująych wartosć certyfikatów dla kogeneracji na rok 2014. Podane przez URE opłaty determinują wartość certyfikatów żółtych, czerwonych i fioletowych certyfikatów kogeneracyjnych.

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, wartość oznaczonej symbolem Ozg opłaty zastępczej kształtującej cenę certyfikatu żółtego, który jest przyznawany operatorom instalacji kogeneracyjnych o mocy do 1 MWe produkujących w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Wartość opłaty determinującej cenę żółtego certyfikatu zgodnie z decyzją URE w 2014 roku wyniesie 110,00 zł/MWh, co odpowiada 60,59% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Wartość opłaty zastępczej oznaczonej symbolem Ozg w 2013 roku wynosiła 149,3 zł/MWh, a rok wcześniej 128,8 zł/MWh.

Wartość opłaty zastępczej oznaczanej symbolem Ozk wyznaczającej wartość czerwonego certyfikatu przyznawanego za wyprodukowanie 1 MWh energii w instalacji kogeneracyjnej o mocy powyżej 1 MWe wyniesie w 2014 roku 11,00 zł/MWh, czyli 6,06% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym. Wartość opłaty Ozk w 2013 roku wynosiła 29,83 zł/MWh, a rok wcześniej 29,3 zł/MWh.

Natomiast wartość opłaty zastępczej oznaczanej symbolem Ozm determinującej wartość certyfikatów fioletowych
przyznawanych producentom energii w jednostkach kogeneracyjnych opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem w 2014 roku wyniesie 63,26 zł/MWh, co stanowi 34,84% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym. W 2012 i 2013 r. wartość tej opłaty wynosiła po 60,00 zł/MWh.

Obecnie obowiązujący system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii będących jednocześnie jednostkami kogeneracyjnymi pozwala na łączenie za wyprodukowanie danej megawatogodzny energii certyfikatu zielonego (wartość odpowiadającej mu opłaty zastępczej to 300,03 zł/MWh w 2014 r.) i żółtego lub certyfikatu zielonego i fioletowego.

źródło: gramwzielone.pl
Oszczędzaj Energię!