Autor Wątek: NFOSiGW -Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora fin. publ.  (Przeczytany 1658 razy)

energetyczny

  • Administrator
  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 519
    • Zobacz profil
    • www.timeko.pl
Celem programu: Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsiewzięć
poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
Budżet: Całkowite, planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 545 000 tys. zł ze srodków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji albo innych środków NFOSiGW.
Całkowite wypłaty srodków z podjetych i planowanych zobowiazan dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 545 000 tys. zł ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji albo innych środków NFOSiGW.
Z tego:
1) Planowane zobowiazania dla bezzwrotnych form dofinansowania Części A programu wynosza 100 000 tys. zł ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji albo innych srodków NFOSiGW.
Wypłaty srodków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 100 000 tys. zł ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji albo innych srodków NFOSiGW.
2) Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania Części B programu wynoszą 445 000 tys. zł pochodzących ze środków NFOSiGW. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiazań dla bezzwrotnych form
dofinansowania programu wynoszą 445 000 tys. zł ze srodków NFOSiGW.
Okres programu:Program jest wdrażany w latach 2010 – 2015.

Część A
Terminy i sposób składania wniosków:Nabór wniosków odbywa sie w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.
Forma dofinansowania:dotacja, maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych.
Beneficjenci:1) Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe;
2) państwowe instytucje kultury;
3) samorządowe instytucje kultury działające w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
4) instytucje gospodarki budżetowej;
5) komendy powiatowe i miejskie państwowej straży pożarnej.
Rodzaje przedsięwzięć: 1) Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o
najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzona termomodernizacja obiektów w szczególności:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewnętrznych,
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),
e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
g) zastosowanie systemów zarządzania energia w budynkach,
h) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;
2) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacja obiektów).

Część B
Terminy i sposób składania wnioskówNabór wniosków odbywa sie w trybie naboru ciagłego. Ogłoszenia o naborze będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.
Dofinansowanie:do 100% kosztów kwalifikowanych.
Warunki przekazania środków:1) minimalny koszt całkowity zadania powyżej 2 mln zł. Dopuszcza sie zmniejszenie
wysokosci kosztu całkowitego (poniej wskazanego w zdaniu 1) po złożeniu wniosku o dofinansowanie, jeeli nastapiło ono w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych;
2) dofinansowanie nie może objąć zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko działanie 9.3 lub uzyskały dofinansowanie ze srodków NFOSiGW w ramach innych programów;
3) dofinansowanie może byc udzielone na zadanie, które nie zostało zakończone (tj. odebrane protokołem odbioru robót) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Beneficjenci:Panstwowe jednostki budżetowe.
Rodzaj zadań:1) Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposaenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególnosci:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymiana okien,
c) wymiana drzwi zewnetrznych,
d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),
e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsiewziecia,
g) zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
h) wykorzystanie technologii odnawialnych zródeł energii;
2) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczedne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).
Dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/#cz5
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2013, 05:07:33 pm wysłana przez energetyczny »
Oszczędzaj Energię!