Autor Wątek: NFOSiGW-Likwidacja niskiej emisji- Kawka  (Przeczytany 3620 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
NFOSiGW-Likwidacja niskiej emisji- Kawka
« dnia: Styczeń 15, 2013, 09:01:18 am »
Celem programu: Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w
których wystepują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężen tych zanieczyszczen, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu bedzie osiagany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen, w szczególnosci pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.
Beneficjenci: 1) Beneficjentem programu sa podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planuja realizacje albo realizują przedsiewziecia mogące byc przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze srodków udostepnionych przez NFOSiGW, z uwzględnieniem warunków
niniejszego programu. Kategorie beneficjentów wskażą indywidualnie WFOSiGW w ogłaszanych konkursach.
2) Ostateczny odbiorca korzysci: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystajace z dofinansowania, wyłacznie za posrednictwem beneficjenta.
Rodzaje przedsiewzięć:Dofinansowaniem moga byc objete przedsiewzięcia ujete w obowiazujących, na dzień
ogłoszenia przez WFOSiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególnosci:
1) przedsiewziecia mające na celu ograniczanie niskiej emisji zwiazane z podnoszeniem efektywnosci energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych zródeł energii, w szczególnosci:
a) likwidacja lokalnych zródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilajacych kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłaczenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastapienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne okreslone przez własciwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsiewzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłaczenia istniejacych obiektów (ogrzewanych ze zródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego zródła ciepła wraz z podłaczeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym zródle ciepła opalanym paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikajacym z wykonanego audytu energetycznego, wyłacznie jako element towarzyszacy przebudowie lub likwidacji lokalnego zródła ciepła opalanego paliwem stałym.
2) zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza ze zródeł komunikacji miejskiej w szczególnosci:
a) wdrażanie systemów zarzadzania ruchem w miastach;
b) budowa stacji zasilania w CNG lub energie elektryczna miejskich srodków transportu zbiorowego;
c) wdrożenie innych przedsiewziec ograniczajacych poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikacje w centrach miast (z wyłaczeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu
samochodowego i szynowego).
3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujace korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujace o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujacych utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczen po wykonaniu działań naprawczych.
4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalajacych na inwentaryzację zródeł emisji.
Budżet programu: Planowane zobowiazania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynosza
400 mln zł.
Okres obowiązywania Programu: 2013 – 2018.
Dofinansowanie:Intensywność dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałem środków NFOSiGW
1) kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsiewzięcia ze środków udostępnionych przez NFSiGW w formie dotacji;
2) przy określaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.
Przyjmowanie wniosków: Wnioski od WFOSiGW beda przyjmowane w terminie 180 dni roboczych od daty
ogłoszenia naboru przez NFOSiGW. Nabory beda powtarzane do wyczerpania srodków
NFOSiGW.
Ogłaszanie wniosków:   Terminy składania wniosków dla beneficjentów okreslaja indywidualnie WFOSiGW
w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swojej stronie internetowej.
Forma dofinansowania: Dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej ze środków udostepnionych przez NFOSiGW.
Dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juz-wkrotce/art,22,zapowiedz-ogloszenia-naboru-wnioskow-program-pilotazowy-kawka.html
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2013, 09:03:10 am wysłana przez energetyczny »
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: NFOSiGW-Likwidacja niskiej emisji- Kawka
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2013, 07:54:08 am »
Już od lutego m.in. samorządy będą mogły starać się w sumie o 400 mln zł na poprawę jakości powietrza. To szczególnie ważne wsparcie, ponieważ Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych pod tym względem krajów Unii Europejskiej.
– Przekazujemy 400 mln zł do dyspozycji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. One również będą brały udział we współfinansowaniu tego programu. Myślę więc, że wyłożą dodatkowe kilkaset milionów złotych, by poprawiać jakość powietrza, ważną z punktu widzenia zdrowia mieszkańców – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O wsparcie będzie można ubiegać się w ramach programu „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. To wynik przyjęcia zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska związanych z dyrektywą w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE. Prawo to wprowadza nowe zasady zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz wymaga podjęcia działań naprawczych tam, gdzie pomiary wykażą przekroczenie norm.

– W ramach programu współfinansujemy razem z wojewódzkimi funduszami programy likwidacji niskiej emisji dla miast, gdzie są przekroczone limity – przede wszystkim pyłu PM2,5, pyłu PM10 i benzo(a)piranu. Tam, gdzie takie stężenia są przekroczone, będą programy ratunkowe, naprawcze, mające zapobiegać tym zanieczyszczeniom i dzięki inwestycjom zmniejszyć tę niską emisję – wyjaśnia prezes NFOŚiGW.

Niska emisja (w przeciwieństwie do dużej emisji charakterystycznej dla sektora energetycznego) to szkodliwe gazy pochodzące z transportu oraz lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania. Sprzyja on m.in. powstawaniu nowotworów. Prezes Funduszu podkreśla, że jest duże zainteresowanie programem ze strony samorządów, zwłaszcza tych, gdzie zanieczyszczenie jest wysokie. Wśród 65 miast w Polsce, które zostały przebadane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), tylko sześć mieści się w normie. Najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w Krakowie, Rybniku, Katowicach, Zabrzu i Nowym Sączu.

Bezzwrotne dotacje będą udzielane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota dofinansowania wyniesie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym do 45 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. Pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na takie projekty, jak wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach, zastosowanie kolektorów słonecznych w celu obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, rozbudowa sieci ciepłowniczej i likwidacja lokalnych źródeł ciepła, czyli indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych.

Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze miasta powyżej 10 tys. mieszkańców (to ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowiskowych).

źródło: cire.pl
Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: NFOSiGW-Likwidacja niskiej emisji- Kawka
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2013, 09:36:28 am »
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1. Program pilotażowy KAWKA”.

Nabór skierowany jest do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie w I naborze udzielane będzie w formie dotacji przyznawanej przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I naboru wynosi 200 mln zł.

Wnioski można składać w dniach od 26 lutego do 21 sierpnia 2013 roku do godz. 15.30.

Oszczędzaj Energię!

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Odp: NFOSiGW-Likwidacja niskiej emisji- Kawka
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 29, 2014, 08:15:22 am »
 Blisko tysiąc mieszkańców Wrocławia może skorzystać z dopłat na wymianę pieców opalanych węglem. Zakup nowego urządzenia będzie dofinansowany z programu "Kawka". Ruszyło przyjmowanie wniosków od mieszkańców zainteresowanych zmianą sposobu ogrzewania.

Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa zwrócił uwagę, że w stolicy Dolnego Śląska i w regionie, mimo wielu proekologicznych inwestycji, nadal przekraczane są dopuszczalne stężenia szkodliwych związków w powietrzu. Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców węglowych. Powoduje ona smog, który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddychania.
Share on facebook Share on google Share on wykop Share on naszaklasa Share on twitter More Sharing Services 0

Według Anny Bytońskiej z Wydziału Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, szacuje się, że w mieście jest obecnie ponad 30 tys. pieców węglowych.

Sytuację ma poprawić program "Kawka", dzięki któremu piece zanieczyszczające powietrze będzie można wymienić na instalacje gazowe, elektryczne, solary albo podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program ma charakter pilotażowy, jednak jego organizatorzy mają nadzieję na duże zainteresowanie mieszkańców zmianą sposobu ogrzewania.

- Program ten daje szansę na zmniejszenie we Wrocławiu emisji dwutlenku węgla o 3,6 tys. ton w ciągu roku. Natomiast do powietrza może trafić o około 40 ton mniej niebezpiecznych pyłów - wyjaśnił Skorupa.

Program "Kawka" jest finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast wykonaniem zadania zajmuje się Urząd Miejski Wrocławia.

Wnioski należy składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia do 30 września. W 2014 roku na wymianę pieców przeznaczono 4 mln zł. Natomiast do 2018 r. na inwestycje, które poprawią jakość powietrza w mieście, ma trafić kolejne 16 mln zł.

- To pieniądze dla Kowalskiego, który jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia - dodał Skorupa.

Zainteresowani zmianą ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne, odnawialne źródło energii lub podłączenie do miejskiej sieci mogą pozyskać dopłaty w wysokości do 70 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 12 tys. zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość. Maksymalna dopłata (12 tys. zł) jest przeznaczona dla mieszkańców lokali w budynkach, które będą ocieplane lub będzie w nich wymieniana stolarka okienna.

Budżet wrocławskiego projektu na najbliższe 5 lat to 20 mln zł. W tym 9 mln zł to wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu - 3 mln zł dotacji i 6 mln zł pożyczki. 9 mln zł to dotacje z NFOŚiGW, a pozostałe 2 mln zł - wkład Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Oprócz Wrocławia finansowe wsparcie na walkę ze smogiem otrzymają także inne miasta, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń. Jelenia Góra, Legnica, Szczawno Zdrój i Nowa Ruda otrzymają w sumie około 15 mln zł.

źródło: PAP
Oszczędzaj Energię!

Jan_Niezbędny

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 12
  • Zobacz profil
  • Brookvent
Odp: NFOSiGW-Likwidacja niskiej emisji- Kawka
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 31, 2014, 04:43:26 pm »
Ciekawa informacja, muszę się zainteresować tematem.
Pytanie, czy jak mam piec węglowy przerobiony na elektryczny to łapię się pod Kawkę, czy to tylko piece, które ciągle są opalane węglem?
nawiewniki okienne - sprawdź czy to się opłaca !