Autor Wątek: Energopożyczka - Agencja Rozwoju Przemysłu  (Przeczytany 1971 razy)

energetyczny

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 519
  • Zobacz profil
  • www.timeko.pl
Energopożyczka - Agencja Rozwoju Przemysłu
« dnia: Luty 14, 2013, 09:20:14 am »
Beneficjenci:O pożyczkę w celu sfinansowania przedsięwzięć przeznaczonych na efektywne wykorzystanie energii mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.

■do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ("MŚP") należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR,

■przedsiębiorstwa jednostek samorządu terytorialnego, jeśli zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorcom spełniającym kryteria „przedsiębiorstwa zagrożonego” w rozumieniu rozdziału 2.1. Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z dnia 1 października 2004 r. oraz Komunikat Komisji Dz. Urz. C 156/3 z dnia 9 lipca 2009 r.) lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
Rodzaje przedsiewzięć:■inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w gospodarce energetycznej Pożyczkobiorcy, w szczególności w realizowanych przez niego procesach produkcyjnych,

■inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej Pożyczkobiorcy,

■inwestycje wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysoko sprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

■zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii,

■działania przedsiębiorców, mające na celu produkcję  urządzeń, tworzenie systemów informatycznych lub przygotowanie usług, które służą  poprawie efektywności energetycznej lub zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych u ich nabywców,

■zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią,

■wykonanie audytów energetycznych,

■wykonanie projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,

■inne działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i/lub kosztów energii dla instalacji przemysłowych i budynków,

■nabycie efektywnych energetycznie budynków lub ich części,

■przebudowa lub remontu użytkowanych budynków, w tym realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

■nabycie lub wymiana urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
Warunki dofinasnowania:•maksymalna kwota pożyczki wynosi  300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),

•wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia nie może być niższy niż 10 % wnioskowanej pożyczki,
•maksymalny okres finansowania wynosi 72 miesiące,
•maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy,

•oprocentowanie pożyczki płatne w okresach miesięcznych lub trzymiesięcznych,
•suma wartości wszystkich zabezpieczeń nie może być niższa niż 150% kwoty udzielanej pożyczki. W przypadku dużego ryzyka realizacji projektu, ARP S.A. może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.

Ubiegający się o udzielenie Energopożyczki składa wniosek w ARP S.A., bezpośrednio lub drogą elektroniczną, zgodnie z wzorem formularza dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia nie może być niższy niż 10 % wnioskowanej pożyczki.

dodatkowe informacje:http://www.arp.com.pl/projekty/energopozyczka.aspx
Oszczędzaj Energię!

Aud

 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 57
  • Zobacz profil
Odp: Energopożyczka - Agencja Rozwoju Przemysłu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 06, 2013, 10:09:08 am »
Nawet 300 tys. zł na zaledwie 6 proc. w skali roku mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w poprawę efektywności energetycznej swoich firm. Specjalnie dla nich Agencja Rozwoju Przemysłu  S.A. w porozumieniu z PARP przygotowała instrument finansowy „Energopożyczka”. Obecnie jest to najkorzystniejsza oferta na rynku w tym segmencie pożyczek.

„Energopożyczka” jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców, a także przedsiębiorstw samorządu terytorialnego, które chcą sfinansować wdrażanie rozwiązań optymalizujących zużycie energii. Środki z pożyczki mogą być wykorzystane m.in. na zakup urządzeń i systemów informatycznych, służących racjonalnemu zarządzaniu energią lub  na poprawę izolacji cieplnej budynku. Można je też przeznaczyć na energooszczędne urządzenia i technologie, takie jak: wysoko sprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary.

Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300 tys. zł.  Dla przedsiębiorców szczególnie atrakcyjne mogą być: oprocentowanie z niską marżą i długi termin spłaty „Energopożyczki” – teraz aż do 72 miesięcy. ARP SA dopuszcza różnorodne sposoby zabezpieczeń i wymaga niewielkiego wkładu własnego (nie może on być jednak niższy, niż 10 proc. wysokości wnioskowanej kwoty). Pożyczkobiorca ma też możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat.

Agencja zapewnia także pomoc doradców w przygotowaniu dokumentów oraz gwarantuje szybki czas realizacji wniosków. Są one rozpatrywane bezpłatnie i można je składać  przez Internet. ARP SA. nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki.

Ze środków „Energopożyczki” mogą być finansowane inwestycje:

•prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej,
•prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,
•mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej,
•wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
Środki z „Energopożyczki” mogą być przeznaczone także na:

•zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii,
•zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych, służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią,
•wykonanie audytów energetycznych,
•wykonanie projektów technicznych, prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,
•inne nakłady i działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii.
„Energopożyczka” jest rekomendowana przez:

•Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.;
•Krajową Izbę Gospodarczą;
•Mitsubishi Electric;
•Schneider Electric;
•Kaeser Kompressoren;
•Innsoft.
„Energopożyczka” czyli fundusz ARP S.A.: został utworzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

za pi.gov.pl